top of page

BIOGRAFI

Maria Nordin f. 1968, född och bosatt i Stockholm. 

 

Mitt måleri handlar om de små detaljerna i de stora sammanhangen. Att stanna tiden i ett ögonblick där jag inte låtsas förstå, där detaljerna ges nya betydelser och får andra värden. Mitt måleri blir på så vis till en metod för att synliggöra och medvetengöra, skapa närvaro och mening. En typ av abstraktion av min vardag och vår verklighet. Paradoxen fascinerar mig, att man genom detta förfrämmande skapar insikter som annars vore dolda och gå oss förbi.

 

Logik och rationalitet förblindar, måleriet blir istället till en plats för en helt annan typ av logik, där intuition och ifrågasättande är lika verkliga och betydelsefulla.

 

bottom of page